Chia Sẻ Phần Mềm Kế Toán Fast Miễn Phí 100% - Sử dụng suốt đời - Không Update

Share Fast Accounting 10.1.R5 Full + Crack

Fast Accounting là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Fast Accounting được phát triển và liên tục hoàn thiện từ năm 1997, hiện có gần 4.000 khách hàng và đạt nhiều giải thưởng khác nhau. Sản phẩm được nhiều người sử dụng, Phần mềm kế toán Fast Accounting có nhiều tính năng mạnh và nhiều tiện ích giúp cho việc sử dụng chương trình được dễ dàng và khai thác chương trình được hiệu quả.


Chia sẻ Phần mềm kế toán Fast Accounting 10.1.R5 miễn phí tốt hơn so với phiên bản trước đó là phần mềm kế toán Fast Accounting 10.1.R3 có những điểm mới sau:

phần mềm kế toán fast accounting
Giao diện chính phần mềm kế toán fast Accounting 10.1.R5

1. Hệ thống
 • Thêm chức năng tỉ giá đảo là tỷ giá của đồng tiền ngoại tệ/đồng tiền hạch toán, thêm chức năng lựa chọn cách quy đổi nguyên tệ ra đồng tiền hạch toán là “nhân tỉ giá” hoặc “chia tỉ giá”
 • Hoàn thiện các tính toán, các báo cáo trong trường hợp ngày bắt đầu của năm tài chính khác ngày 1-1. Chương trình khắc phục các lỗi xuất hiện ở một tính toán và một số báo cáo trong các phiên bản trước đó trong trường hợp ngày bắt đầu của năm tài chính khác với ngày đầu năm theo lịch thông thường – ngày 1-1.
 • Thêm chức năng khóa số liệu chi tiết theo chứng từ. Mỗi loại chứng từ có thể có ngày khóa số liệu khác nhau. Việc này tạo sự linh hoạt trong trường hợp cần phải mở thêm thời gian để nhập/sửa cho một loại chứng từ cụ thể nào đó.
 • Thêm chức năng người quản trị có thể xem các người sử dụng nào đang sử dụng chương trình và ở những mục chi tiết nào. Chức năng này cho phép xem những ai đang sử dụng chương trình và đang sử dụng chức năng của chương trình. Chức năng này hữu dụng khi cần yêu cầu mọi thoát khỏi chương trình để thực hiện sao chép vào/ra số liệu hoặc thực hiện bảo trì số liệu.
2. Danh mục từ điển
 • Danh mục ngoại tệ: Cho phép quy đổi ra đồng tiền hạch toán bằng cách chia cho tỷ giá thay vì nhân với tỷ giá. Đối với trường hợp đồng tiền hạch toán khác với đồng VNĐ, ví dụ đồng tiền hạch toán là USD, thì chương trình cho phép làm việc với tỷ giá mà người dùng quen thuộc là tỷ giá VNĐ/USD, ví dụ là 16.000VNĐ/1USD chứ không là tỷ giá USD/VNĐ, 0.0000625 USD/1 VNĐ. Người sử dụng chỉ việc khai báo đối với mỗi đồng ngoại tệ giao dịch thì sẽ sử dụng quy đổi ra đồng tiền hạch toán theo kiểu nhân với tỷ giá như bình thường hay là sẽ thực hiện phép chia. Như vậy khi nhập tỷ giá người sử dụng vẫn nhập tỷ giá theo cách quen thuộc, còn việc quy đổi bằng cách nhân hay chia thì chương trình sẽ thực hiện theo quy tắc của người sử dụng quy định.
 • Danh mục ngoại tệ: Cho phép người sử dụng tự khai báo cách đọc từ số ra chữ. Người sử dụng có thể tự khai báo cách đọc số thành chữ với từng mã ngoại tệ. Có thể khai báo cách đọc số phần nguyên (trước dấu phẩy), cách đọc dấu phẩy, cách đọc phần số thập phận (sau dấu phẩy). Khả năng này cho phép người sử dụng tự khai báo theo cách quen thuộc đang sử dụng ở doanh nghiệp mình về đọc số thành chữ.
 • Mở rộng trường tên trong danh mục khách hàng từ 48 lên 128 ký tự và cho phép kiểm tra tính hợp lệ của mã số thuế và không cho trùng mã số thuế trong danh mục. Việc kiểm tra này giúp cho người sử dụng tránh những sai sót về mã số thuế khi nhập liệu và đặc biệt không bị sai sót, nhầm lẫn liên quan đến mã số thuế khi nộp báo cáo thuế cho chi cục thuế.
3. Cập nhật số liệu
 • Thêm chức năng nhập chứng từ từ tệp Excel. Chương trình cho phép import số liệu nhập trên excel vào chương trình đối với các chứng từ thông dụng như phiếu nhập, phiếu xuất, hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho và phiếu kế toán. Như vậy các chứng từ được nhập trên excel ở bộ phận kho, bộ phận bán hàng và một số chứng từ như bảng lương, bảng phân bổ chi phí, bảng phân bổ khấu hao… có thể import vào chương trình. Việc này giảm bớt thời gian phải nhập lại khi đã có số liệu trên excel.
 • Phiếu nhập hàng bán bị trả lại bổ sung thêm phần nhập chiết khấu. Các nhập liệu tương tự như bên hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho nhưng khi lưu vào sổ cái thì định khoản ngược lại.
 • Chương trình cho phép lấy những chứng từ nhập từ phiếu kế toán có định khoản có 131 (thanh toán tiền hàng) lên để phân bổ cho các hoá đơn bán hàng.
 • Mở rộng khả năng theo dõi công nợ chi tiết theo hóa đơn. Tại phiếu kế toán thuộc phân hệ kế toán tổng hợp chương trình cho phép thực hiện theo dõi các khoản nợ theo hạn thanh toán, giống như theo công nợ chi tiết theo hóa đơn bán hàng/mua hàng. Khả năng này cho phép thực hiện phân bổ các bút toán giảm trừ công nợ liên quan đến bù trừ công nợ trên 2 tài khoản hoặc giữa 2 khách hàng.
 • Chương trình cũng cho phép mở rộng khả năng phân bổ các khoản giảm trừ công nợ cho các hóa đơn:
 • Phiếu thu/phiếu chi của từ nhiều khách hàng trên một phiếu thu
 • Phiếu nhập hàng bán bị trả lại
 • Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp.
 • Phiếu kế toán có định khoản giảm công nợ.
 • Với khả năng này người sử dụng sẽ không phải thực hiện nhập thêm một chứng từ giảm trừ công nợ chỉ để phục vụ việc theo dõi thanh toán chi tiết cho hóa đơn.
 • Ngoài ra chương trình còn cho phép phân bổ các phiếu thu thuộc 1 đvcs khác với đvcs trên hóa đơn bán hàng. Chức năng này thường được áp dụng trong trường hợp bán hàng ở các cửa hàng và thu tiền tập trung tại công ty.
 • Chương trình cho phép thực hiện làm phiếu xuất điều chuyển 2 bước bằng cách lựa chọn một phiếu xuất điều chuyển và một phiếu nhập điều chuyển.
 • Bổ sung phiếu điều chuyển công đoạn để có thể đáp ứng những trường hợp bán thành phẩm không qua nhập xuất kho mà được đưa trực tiếp qua công đoạn sau.
 • Thêm cột đánh số thứ tự các hạch toán hoặc các mặt hàng trên chứng từ. Trên các màn hình nhập liệu có thêm cột đánh số thứ tự (stt) cách hạch toán chi tiết hoặc các mặt hàng có trên chứng từ. Chương trình cho phép thay đổi thứ tự sắp xếp các dòng theo ý muốn của người sử dụng. Việc này giúp cho người sử dụng thuận tiện hơn trong khi đọc số liệu trên chứng từ.
4. Báo cáo
 • Cho phép lựa chọn hệ thống kế toán theo quyết định 15 hoặc 48. Khi cài đặt chương trình người sử dụng có thể lựa chọn hệ thống kế toán theo quyết định 15 hoặc quyết định 48 của Bộ tài chính. Khi này chương trình sẽ sao chép danh mục tài khoản ngầm định là theo quyết định 15 hay 48 để tiện lợi hơn cho khách hàng thêm bớt các tài khoản theo nhu cầu của doanh nghiệp. Liên quan đến các báo cáo theo quy định thì khách hàng cũng có lựa chọn các mẫu báo cáo có sẵn theo quyết định 15 hoặc theo quyết định 48. Các báo cáo phục vụ quản trị, các báo cáo mà người sử dụng có thể khai báo theo yêu cầu được dùng chung.
 • Bổ sung 02 bảng kê phiếu nhập/xuất điều chuyển công đoạn.
 • Bổ sung bảng so sánh NVL định mức và thực tế
5. Tiện ích
 • Khi lên báo cáo thường gặp một số tình huống báo cáo sai như sau:
 • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản không cân
 • Bảng cân đối kế toán không cân
 • Số liệu báo cáo kho (nhập xuât tồn) khác với số liệu báo cáo kế toán (sổ chi tiết tài khoản)
 • Số liệu báo cáo thuế (bảng kê hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, tờ khai thuế) khác với số liệu báo cáo kế toán (sổ chi tiết tài khoản).
 • Tính giá nhập trước xuất trước bị sai.
 • Trong những trường hợp trên chương trình cho phép thực hiện một số kiểm tra các sai sót thường gặp dẫn đến lên báo cáo bị sai. Khả năng giúp giảm thiểu nhiều thời gian việc dò thủ công xem sai sót ở đâu. Ngoài ra chương trình còn hướng dẫn người sử dụng kiểm cách kiểm tra một số trường hợp mà chương trình chưa thể tự động kiểm tra được.
 • Cho phép kết xuất số liệu báo cáo dưới dạng XML và mã Unicode. Chương trình cho phép xuất dưới dạng XML cho các báo cáo nhanh và một số báo cáo theo mẫu in. Tốc độ kết xuất cũng nhan hơn nhiều so với việc xuất số liệu ra tệp Excel trong trường hợp số liệu báo cáo lớn, nhiều dòng. Ngoài ra khi xuất ra XML thì phông chữ từ mã TCVN3 (ABC) lưu trong chương trình Fast Accounting được chuyển sang mã Unicode. Việc này giúp thuận lợi hơn cho người sử dụng làm việc trên cùng một mã phông chữ thông dụng hiện nay là Unicode.
6. Giao diện
 • Phiên bản mới có thêm một kiểu giao diện menu. Điểm đặc biệt của kiểu menu này là có hiện lên hình minh hoạ, nằm ở góc dưới bên phải, về màn hình nhập liệu hoặc mẫu báo cáo hoặc là điều kiện lọc cho chức năng mà con trỏ đang chỉ. Điều này sẽ giúp người sử dụng hình dung nhanh hơn về từng chức năng trong chương trình. Người sử sử dụng vẫn có thể sử dụng giao diện truyền thống thông qua tùy chọn. Mỗi một người sử dụng có thể lựa chọn giao diện cho riêng mình.
fast accounting
Giao diện bên trong phần mềm kế toán Fast Accounting

Các màn hình giao diện có kích cỡ và phông chữ lớn hơn. Chương trình cho phép làm việc với các giao diện và kích cỡ phông chữ lớn hơn. Việc này giúp cho người sử dụng xem thông tin rõ hơn, đặc biệt với các màn hình độ rộng 17inch đã trở thành thông dụng hiện này.

Các phân hệ nghiệp vụ:
 1. Kế toán tổng hợp
 2. Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 5. Kế toán hàng tồn kho
 6. Kế toán TSCĐ
 7. Kế toán CCLĐ
 8. Báo cáo các khoản mục phí
 9. Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất liên tục
 10. Kế toán giá thành sản phẩm sản xuất theo đơn hàng
 11. Kế toán giá thành công trình, vụ việc
 12. Báo cáo quản trị các trường do người dùng tự định nghĩa
 13. Báo cáo thuế
 14. Báo cáo phân tích, quản trị.


Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm kế toán Fast:

1/ Sau khi cài đặt phần mềm kế toán fast xong mở phần mềm lên khi hỏi mã số sử dụng bấm: 6 số bất kỳ -->xong.
2/  Dùng file excel tính mã Tải về

Đăng nhập ABC
Pass: bỏ trống 
phần mềm kế toán fast miễn phíCác tài liệu hướng dẫn cài đặt: