Thử mã HTML & JavaScript

Chíp Việt 09:38


Khung nhập mã cần thửKhung xem trước kết quả


http://blog.vinacom.org/

Copy đoạn mã code HTML dán vào khung thử trên sẽ có kết quả
Thử mã code HTML lồng đèn chức tết hai bên Bloger

<div style="top: 10px; left: 2px; position: fixed;">
<embed height="410" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="https://sites.google.com/site/dungflash/d%C3%A2y%20phao%20hoa%20mai.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="150" wmode="transparent"></embed></div>
<div style="top: 10px; position: fixed; right: 2px;">
<embed height="410" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="https://sites.google.com/site/dungflash/den%20long%20ben%20phai.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="150" wmode="transparent"></embed></div>

Ví dụ: Mã code HTML tại ảnh 3D

<embed src="http://www.mycodesplace.com/photo-cube/show.swf?baseURL=http://www.mycodesplace.com/photo-cube/&clickURL=http://www.mycodesplace.com/photo-cube/&type=0&clickLABEL=Myspace Stuff&file=pic67658271%2Ejpg" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="300" height="300" name="show" align="middle" wmode="transparent" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><br><a href="http://www.mycodesplace.com/photo-cube/"></a>
Vidu: Mã code HTML bướm bay blog


<embed allowScriptAccess="never" allowNetworking="internal" enableJavaScript="false" src="http://www.crazyprofile.com/butterfly/Butterfly.swf?nr=6&type1=0&type2=3&type3=1&type4=4&type5=5&type6=2" width=550 height=270 wmode="transparent"><br><div><a href="http://www.crazyprofile.com/butterfly/butterflies.asp" target="_blank">vinacom.biz@gmail.com</a></div>

ví dụ: Mã code câu chúc mừng năm mới

<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_AYOadRcoyqo5SZsRQ6Fy00FrYBzgGBLszz2-n1lYVyqbqcs0_jrcfusiCiBVFjLCQbahNFrEIsQtaBakVrMsqskskIQ_J4NybwT4D2-juM0YLIh9IfBHPcWnKr4iMVb9y8HA3ePvY8jC/s1600/2015+-+2.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_AYOadRcoyqo5SZsRQ6Fy00FrYBzgGBLszz2-n1lYVyqbqcs0_jrcfusiCiBVFjLCQbahNFrEIsQtaBakVrMsqskskIQ_J4NybwT4D2-juM0YLIh9IfBHPcWnKr4iMVb9y8HA3ePvY8jC/s1600/2015+-+2.gif" />Chúc mừng năm mới 2016</a>

Thử mã HTML & JavaScript Thử mã HTML & JavaScript
910 1

Copy đoạn mã code HTML dán vào khung thử trên sẽ có kết quả Thử mã code HTML lồng đèn chức tết hai bên Bloger

Chia sẻ bài viết

Nhà cung cấp văn phòng phẩm / giấy in giá sỉ / Thiết bị văn phòng. VINACOM mong nhận được hơn nữa sự ủng hộ của các bạn qua VINACOM BLOG này!

Theo dõi VINACOM qua: Google + | Facebook

Cùng Chuyên Mục

Bài Tiếp
Next Post »